G2004 Visjon

Skape et miljø tuftet på stolthet og god sportsånd for spillere og foreldre 

Delmål ledere
Vi skal tilrettelegge og se den enkelte spiller for å gi riktige tilbakemeldinger for utvikling og være tydlige og ansvarlige ledere med god kommunikasjon med foreldregruppen

Delmål spillere
Engasjerte, treningsvillige og glade spillere skaper det kåffa-miljøet vi alle trenger for videre utvikling