Siste‎ > ‎

REFERAT FRA TRENERMØTE G2004

lagt inn 5. nov. 2012, 09:00 av Pål Eriksen   [ oppdatert 6. nov. 2012, 04:34 ]

Torsdag 6. september var det møte for trenere og ledere knyttet til G2004. Referatet finner du her.


Referat - trenermøte 6.9 i Klubbstua

Tilstede: Thomas, Lars, Yvonne, samt trenere fra alle lag.

- Positive tilbakemeldinger fra samtlige lag. Veldig bra oppmøte på treninger og gode resultater. De aller fleste spillerne er med oss videre i 2013. Totalt er vi 62 spillere per 6.9. Maksimumsgrense er 64 spillere. Thomas sjekker med klubb vedr. venteliste. Avventer innhenting av nye spillere til etter høstferien.

- Åtte lag er påmeldt til Nordstrand Cup som avvikles 18-21. oktober. Thomas kommer tilbake med info om kampoppsett etc når dette foreligger.

- Erfaringene fra 2012 sier oss at trenerne har nok oppgaver og ikke trenger å organisere dugnader etc i tillegg. Det foreslås at hvert lag har en sosialt ansvarlig. Trenerne søker å finne dette så raskt ny lagfordeling for 2013 foreligger. Når det er på plass en sosialt ansvarlig per lag, etableres en Sosial-gruppe.

- Thomas og Lars har hatt møte med Eivind Arnevåg angående sportslig satsning og strukturell organisering av G2004. Dette møte ledet fram til en skisse for sesongen 2013 både sportslig og organisatorisk. I korte trekk:

  • Vi beholder grunnstrukturen fra 2011/12. Med åtte lag. En trener og en assistenttrener per lag. Nytt for 2013 er at det i tillegg skal være en sosialt ansvarlig per lag.
  • De åtte lagene har en trening per uke, og spiller kamper sammen i regi av krets (serie). I tillegg kommer to turneringer (vår/høst, samt internturnering). Dette tilbudet gjelder alle.
  • I tillegg vil samtlige spillere få tilbud om å være med i mestringsgrupper. Dette er et frivillig tilbud som kommer i tillegg til grunnstrukturen nevnt over. Deltakelse i mestringsgruppene skjer på tvers av lagene. Tilbudet i mestringsgruppene baserer seg på ferdigheter. Mestringsgruppen har en egen trening i uka, som kommer i tillegg til grunnstruktur (åtte lag). Gruppen kommer til å trene samlet (det antas at rundt 40 spillere kommer til å takke ja til tilbudet), men deles inn i grupper etter ferdigheter i deler av treningene. Det legges opp til egne turneringer og kamper for mestringsgruppen. Målet med mestringsgruppene er å gi spillerne utfordringer på det nivået de til en hver tid befinner seg, samt å skape et godt miljø for alle spillerne på G2004 på tvers av lagene i grunnstrukturen.
  • Tilbudet om mestringsgruppe medfører en ekstra kostnad på kroner 1000,- per spiller.

- Treningstid. Det er knapphet på bane- og hallressurser. Lars og Thomas sjekker med klubb og kommer tilbake med informasjon om treningstider når dette foreligger fra klubb. Vi prøver å få til treninger som ikke starter før 17.30. Foreløpig er ikke G2004 prioritert når det fordeles treningstider, det er vi først om et par år.

- Trenerne kan gjerne melde på lag til turneringer, men orienter Lars eller Thomas før påmelding.

Mvh

Lars og Thomas                  




Comments