Siste‎ > ‎

REFERAT FRA FORELDREMØTE G2004 - 18.10.2012

lagt inn 5. nov. 2012, 09:25 av Pål Eriksen   [ oppdatert 6. nov. 2012, 02:40 ]

Torsdag 18.10 var det foreldremøte for G2004 i Klubbstua. Her finner du referatet.

Referat foreldremøte 18.10

Tilstede: 40 foreldre.

Sted: Klubbstua. 

Agenda:

 1. Oppsummering fra alle lag, sesongen 2012
 2. Oppsummering generelt fra årgangen 2004
 3. Sesongen 2013
 4. Eventuelt

 

1.       Oppsummering 2012 - lagvis:

 • Åtte lag påmeldt i seriespill
 • Positive tilbakemeldinger fra trenerne

2.       Oppsummering 2012 - helhetlig:

 • God økonomi
 • Gjennomført første fellesdugnad (KFUM-cup)
 • Lundeleir
 • Internturnering, Nordstrand Cup.
 • 62 spillere per 6.9. Maksimalt 64.

 3.       Sesongen 2013:

Vi innfører mestringsgrupper for G2004. Dette blir et ekstra tilbud for alle spillerne i årgangen. Da et av formålene med mestringsgruppene er å gjøre dette på tvers av årgangen, har vi valgt å beholde lagene fra 2012-sesongen.

Det er lagt opp til at vi skal være 8 spillere per lag.

For sesongen 2013 gjelder dermed følgende:

 • Alle spillerne på G2004 spiller på samme lag som de gjorde i sesongen 2012. Dette tilbudet er likt det som har vært inneværende sesong. Vi minner om at det vil bli noen på lagstrukturen neste år da noen lag er kun 6 spillere samt at andre lag er 9 spillere. Endelig lagstruktur vil være klart 1 jan 2013.
 • Samtlige spillere har tilbud om en ekstra treningsøkt i mestringsgruppe. Her er formålet at spillerne skal få trene med spillere som er tilnærmet lik eget nivå. Vi vet ennå ikke hvor mange som kommer til å benytte seg av tilbudet. Dette vet vi mer om når påmelding er fullført.
 •  Påmelding Mestringsgrupper

Om differensiering - Idrettsforbundet og Norges Fotballforbund:

Utviklingsplan (NIF) 7–10 år:

Hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet sitt variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.

Norges Fotballforbunds virkemidler for barnefotball:

Ungene møter fotballen med ulike forutsetninger. Alle barn er like verdifulle, og med dette utgangspunktet skal vi differensiere innholdet i fotballaktiviteten. Gjennom systematisk differensiering øker også mulighetene for å gi alle barna like mye oppmerksomhet.

Treningstider 2013:

Treningsdager/tider fram til påske:

 • Mandag (mestringsgrupper) *

Kunstgress fra 17.30 til 19.00

 • Torsdag (lagvis) *

Inne i hallen i intervallet fra 17.00 til 19.00  (mulig vi deler inn gruppen i to)

* Starter opp i begynnelsen av november. Nærmere info på hjemmesiden.


Flott oppmøte
Comments