Om Kåffa‎ > ‎Kåffaverdiene‎ > ‎

Kåffaverdi #2KÅFFAVERDI #2: "UTVIKLE EGNE LEDERE"

 1. Vi vil finne og kalle ledere til oppgaver.
 2. Vi vil utruste til lederskap.
 3. Vi vil oppmuntre lederne i hverdagen.

Det betyr at:

 • Vi ønsker å rekruttere ledere fra egne rekker
 • Vi bruker tid og ressurser på trener- og lederutvikling

Fordi:

Klubbens liv er avhengig av ledere, gode ledere med bevisst forhold til Kåffaverdiene.  De beste årgangene er årganger som har kontinuitet på ledersiden.  Ledere som har vokst med oppgaven og utviklet seg sammen med spillerene.

Klubben har grovt sett to lederkategorier.  Foreldreledere som tar lederoppgaver i laget barna spiller i og ungdomsledere som har gått gradene som spillere i klubben og tatt lederoppgaver underveis.

FORELDRELEDERE

Rekrutteres kanskje allerede de første 1-2 årene i barnefotballen og følger laget oppover i systemet over flere år.  Det er mange roller som skal bemannes i en årgang.  Det er alltid en oppgave du kan ta, selv uten fotballkompetanse.

UNGDOMSLEDERE

Din første lederrolle i klubben kan ha vært som kaptein på et lag på Lunde!

Lundeleirene er vår primære lederskole for unge ledere.  Der fungerer de som hjelpeledere for en gruppe av 8 barn over flere dager.  Voksen ungdom søker seg tilbake til Lunde.  Der har vi også plass til dem som ledere med mer overordnede oppgaver.  Mange ønsker seg tilbake til Lunde som leder etter selv å ha vært deltakere i en årrekke.

Barnefotballen 5-6år trenger ungdomsledere (15+) som får praktisk erfaring som instruktører.

Akademiet trenger ungdomsledere (19+) som ledere for vår fotballakademi.

UNGSTAB er tilsynsvakter i Kfumhallen etter 17:00 og bemanner også kiosken der det selges kaffe, vafler og utstyr.

SAMARBEID MED YES OG YOUNGYES

YES og YOUNGYES er kristent barne- og ungdomsarbeid med aktiviteter på fredags- og lørdagskvelder.  Og egne turer!

SKOLERING OG UTVIKLING

 • Ungdomsleder på Lundeleir, fotballskole, barnefotball og akade
 • Trener-1 kurs hver høst i regi av Oslo fotballkre
 • Trenerforum i vintersesongen.  Ambisjon om et trener forum hver 2.mnd.  Egne temar og foredragsholder
 • Kickoff samling i januar
 • Høstsamling i oktober
 • Utvikling av skriftlige prosedyrer og retningslinjer for arbeidet i klubben