Om Kåffa‎ > ‎Kåffaverdiene‎ > ‎

Kåffaverdi #1VERDI #1 "KLUBB OG LEDERSTYRT I ALL LEDD"

 1. Beslutninger gjøres av ledelsen, mens foreldrene benyttes som en positiv og aktiv samtalepartner.  Dette gjelder fra det yngste tilbudet på 5 år og til de eldste.
 2. Vi er der fra starten. Hver tirsdag i 26 år har det vært en ansatt til stede og ledet treningene.
  Sørge for at foreldre tar over i løpet av 1-2 år.
 3. Ledelsen i klubben bestemmer hvem som skal lede og trene det enkelte lag, og ikke foreldrene.
 4. Foreldrene kan ikke ta seg til rette.
 5. Foreldre skal også vite at de IKKE har tatt seg til rette.
 6. Lederne er godkjent av klubben.
 7. Lederne er klubbledere og ikke foreldreledere. 

Vi sørger for at alle i barnefotballen deles inn mest mulig etter følgende kriterier i 5-er fotballen og 7-er fotballen:

 1. Sportslig likhet
 2. Ca. likt antall spillere på lagene  
 3. Geografisk stamme.  Ett-to ønsker imøtekommes.
 4. Skifte lagsammensetning etter hver sesong der det er hensiktsmessig.

  Sunt å ikke ha klasseslag. Sunt å bli kjent med flere.

  Enklest å kjøre faste lag over år, men gir ulikt sportslig nivå underveis og gjør overganger til 7-er og 11-er mer sårbart og problematisk.

  • Jeg spiller for Kåffa  
  • Jeg spiller for årgangen min
   ..og ikke for ”Kåffa United” med egne gensere som de andre ikke har, og er med på cuper som de andre ikke har råd til eller får til….

Ledelsen gir ramme for økonomistyringen, reisevirksomheten, sportslig satsing osv.. på det enkelte lag.  Dette hindrer store forskjeller mellom årganger og i årganger mellom 1.lag og 2.lag. 


Vi beholder en treningsgruppe helt opp til junior. Der skiller oss veldig fra de vi spiller mot av topplagene i Oslo.  Investering i bredden gir resultater også i toppen!