Blogg 2019‎ > ‎

Ønsker du å være leder på YY?

lagt inn 4. okt. 2019, 07:44 av Pål Eriksen   [ oppdatert 4. okt. 2019, 07:50 ]
Oppstart av et nytt Young Yes år – og vi vil ha med DEG!

Kjære alle fantastiske 04-ere!

Denne mailen er et generelt informasjonsskriv om tilbudet om å være med som Young Yes (YY)-leder kommende år. I denne mailen får du informasjon om
 • YY: hva, hvem, hvor, hvorfor.
  • YY-kvelden og datoer for 2019/2020.
 • YY-lederskapet.
  • hvorfor man bør bli med som leder i YY: innhold og utbytte.
  • hva slags ledere trenger vi og hvilke oppgaver en som leder kan få på en YY-kveld.
 • informasjon om ansatte og videre arbeid.
1. YY: hva, hvem, hvor, hvorfor.
Young Yes-arbeidet er et arbeid i regi av KFUM-Kameratene som er for barn i 5-7. klasse. Det er 8 kvelder i løpet av et år, og samtlige avholdes i KFUM-hallen. Vi avholder YYkvelder fordi vi ønsker å gi barna et samlingssted utenfor fotballbanen, innenfor klubben. Vi ønsker å være en klubb for livet, som rommer livet selv og hvor KFUM´s hele logo kan få utspille seg: ånd, sjel og kropp. Derfor tror vi barn og unge kan ha glede av å samles i et trygt
fellesskap, hvor de blir gitt et godt aktivitetstilbud, men hvor det også skal være rom for dem å komme med hele seg.

YY-kvelden.
17.00: Lederfellesskapet samles til pizza.
18.00-19.00: Rigging til kvelden.
19.00: Dørene åpner, ca. 50-100 barn forventes.
19.30-20.00: Møte i klubbstua med sang og andakt.
20.00-20.50: Aktiviteter i hallen: fotball, kanonball, slåball, bordtennis, brettspill etc. Kiosken er åpen.
20.50-21.30: Underholdning med quiz og avslutning i klubbstua.
21.30: Dørene stenges.
21.30-22.00: Opprydning og avslutning for lederfellesskapet.

Følgende datoer for 2019/2020 er:
1. 20. september
2. 25. oktober
3. 22. november
4. 24. januar
5. 28. februar
6. 27. mars
7. 24. april
8. 15 eller 29. mai

2. YY-lederskapet.
Et godt barne- og ungdomsarbeid er helt avhengig av frivillige, gode ledere. Derfor ønsker vi å ha med deg. Dette er fordi vi har stor tro på at dere kan være gode rollemodeller for barna som kommer og bidra til å skape skikkelig god Kåffa-stemning. Samtidig vil det å være en del av et YY-lederskap, gi dere mulighet til å vokse enda mer som ung Kåffa-leder. Vi ønsker også å gi dere trygge rammer for utvikling og modning, sammen som den spesielle årgangen dere er, men også som enkeltpersoner. Og det viktigste av alt, så ønsker vi å gi dere rom for å kunne stille de store spørsmålene i livet, om tro og tvil, om Gud og Jesus. Dette er et
lederfellesskap som skal være preget av raushet og omtanke, engasjement og interesse for DEG og OSS som fellesskap. Dette kan dere forvente som utbytte av å være en del av lederfellesskapet.

Innholdet i YY-lederskapet er enda under utforming, men det vil bli noen ledersamlinger i løpet av året. Mest sannsynlig i form av en frokost eller lunsj i hallen, hvor hovedpoenget er og samles. Det vil også bli en ledertur i løpet av året, mer informasjon kommer.

Hvilke oppgaver kan du få i løpet av en YY-kveld? Det er mange og varierte oppgaver en kan få som leder i løpet av en kveld. Vi trenger ledere:
 • som ikke er redde for å by på seg selv, lage god stemning og finne på artige sprell.
 • som har øye for hele gjengen, kan slå seg ned på tribunen for en god prat med en deltager.
 • som er punktlige, strukturerte og kreative.
 • som kan spille instrument, holde andakt, lede møte.
 • som er forskjellige og utgjør et mangfold – for da kan vi SE HVER ENKELT
DELTAGER BEST MULIG!
Oppgaver dere, for eksempel, kan få er: holde en ferdig lagd quiz, sette i gang aktiviteter, stå i
kiosken, rigge opp og rydde ned, utarbeide og lede underholdning, synge en sang, holde en
andakt.

3. Ansatte og videre arbeid.
Ingvild T. Alnæs fortsetter i arbeidet med YY og har fått med seg undertegnede, Marianne Sundsvalen. Disse har overordnet ansvar for det samlede YY-arbeidet. Ingvild har ansvar for markedsføring til deltakerne samt planlegging og gjennomføring av kvelden. Undertegnede har ansvar for rekruttering, veiledning og oppfølging av ledere. Med oss er et flott lederskap på rundt 5 stykk i alle aldre.

Er du gira på å bli med, ta kontakt!
Vi håper på å få med DEG videre!


Varm hilsen fra
Marianne Sundsvalen
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Marianne Sundsvallen. Hun er i hallen hver dag, eller de kan sende mail, melding, face etc. Ser ut til å bli en fin ledergjeng i år og det var rundt 50 unger første Young Yes-kveld og god stemning. Så her er det bare å bli med! 

Marianne:: 92 44 58 79 eller epost: ms@kfum-kam.no
Ċ
Pål Eriksen,
4. okt. 2019, 07:44
Comments